Zásady používania súborov cookies na našej webovej stránke

 

KMB STAVEBNÍ SERVIS SK s.r.o., IČO: 46615971, so sídlom Lodná 4657/2B 945 01 Komárno, zapísaná v registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka číslo: 31344/N ako prevádzkovateľ Vás v  súlade s § 109 ods.8 Zákona NRSR č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o voľnom pohybe takýchto údajov informuje o používaní cookies na našej webovej stránke https://www.umyvacierampy.sk/

 

Zároveň Vám nižšie v tomto texte poskytneme všetky informácie týkajúce sa používania súborov cookies, aby sme Vás ako dotknutú osobu informovali o tom, aké informácie od Vás získavame počas návštevy našej webovej stránky pomocou súborov cookies a ďalších sledovacích technológií. Cookies budú na webovej stránke využívané len s Vaším súhlasom. Výnimkou sú cookies nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním

 

Čo sú cookies?

Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

 

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehliadača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookie, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookie odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich užívateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

 

Aké súbory cookies používame

 

Nevyhnutné súbory cookies sú nevyhnutne potrebné na základné fungovanie našej webovej stránky, nie je možné ich vypnúť, a ktoré umožňujú navigáciu na  stránkach a používanie požadovaných funkcií, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok. V prípade ich vypnutia nevieme zabezpečiť správne zobrazovanie webovej stránky

Názov súboru cookies

Účel používania

Doba uchovávania

Nevyhnutné súbory cookies

Zachováva stav súhlasu s nevyhnutnými cookies.

1 rok

Analytické súbory cookies 

Zachováva stav súhlasu s analytickými cookies.

1 rok

Preferenčné súbory cookies

Zachováva stav súhlasu s cookies preferencií.

1 rok

Marketingové súbory cookies

Zachováva stav súhlasu s marketingovými cookies.

1 rok

Nezaradené súbory cookies

Zachováva stav súhlasu s nezaradenými cookies.

1 rok

PHPSESSID

Zachová stav relácie používateľa v rámci požiadaviek na stránku.

1 týždeň

 

 

Analytické súbory cookies  používame na zistenie, ako návštevníci používajú webovú stránku. Tieto súbory cookies nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka. Sú používané na sledovanie štatistík a návštevnosti webovej stránky zamerané na hodnotenie výkonu. Umožňujú nám rozpoznať a spočítať počet návštevníkov našej webovej stránky a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa, určiť počet návštev zdroje návštevnosti, za účelom aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej webovej stránky.

Ak nám udelíte súhlas, použijeme aj analytické cookies na získavanie štatistických údajov o prehliadaní webovej stránky alebo na ukladanie vašich preferencií.

Názov súboru cookies

Účel používania

Doba uchovávania

Site cookies

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web.

1 rok

Google analytics

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web.

1 rok