Mobilný umývací box

Mobilný umývací box

– nosnosť 30ton

– rozmer mycej plochy 3m x 7m

– variabilné nastavenie tlaku vody medzi 5-9atm

– pochôdzna lávka okolo mycej plochy

– nájazdové rampy s úhlom 12°

Ideálne riešenie pre požičovne malých a stredných stavebných mechanizácií, riešiace problém s mytím techniky po ich návrate zo stavby v priestoroch požičovne.

Ide o uzatvorený mycí cyklus, kde voda v systéme cirkuluje a do kanalizácie sa v podstate nedostává.

Pochôdzne rošty okolo mycej plochy umožňujú obsluhe obísť stroj a dokonale vymyť všetky časti znečišteného stroja a pritom sa stále pohybovať po čistej ploche. Myčka má možnosť regulácie tlaku vody medzi 5-9atm.

Cez dlhé nájazdy sa technika dostane na myciu plochu vo výške asi 0,5m. Nájazdy umožňujú nájazd kolesovej, válcovej i pásovej techniky (s gumovými i kovovými pásmi).

Vzájomné uloženie mycej rampy a sedimentačnej nádrže (cca 24 m3 vody) si určuje zákazník, v závislosti od jeho možností či požadaviek.

Stroje sa umývajú malou hasičskou prúdnicou. Hrubé nečistoty sa splachujú do strednej časti a vyberajú sa bagrom (alebo ručne). Znečistená voda sa prečerpáva do sedimentačnej nádrže a cez sadu prepada a filter, napr. REO filter sa dostáva k čerpadlu. Pre lepšiu sedimentáciu nečistôt môže byť inštalované vločkovacie čerpadlo, ktoré dopomáha usadzvaniu nečistôt na dno.

Sedimentačná nádrž sa čistí od usadených nečistôt fekálným vozom (podľa znečištenia 1-2x za rok).

Mycia rampa, alebo jej alternatíva s nosnosťou 50t, je k nahliadnutiu v depe v Bratislave.

Mycia rampa je pripojená na napätie 3x400V+N+PE 32A.

So žiadosťou o cenovú ponuku alebo o konzultáciu, či sa jedná o vhodné zariadenie do Vašej prevádzky kontaktujte prosím: Ing. Peter Červenka , Tel.: +421 905 613 294, mail: cervenka@kmbss.eu.

GALERIA PRODUKTU

DOPYT NA PRODUKT