Prejazdová umývacia rampa

Prejazdová umývacia rampa Charakteristika umývacej rampy: Umývacia rampa (4m/6m) je automatická prejezdná roštová myčka s dĺžkou 6m. Nečistoty prepadávajúce roštom sú veľkým množstvom vody splachováné do železnej sedimentačnej nádrže umiestnené tesne vedľa myčky, vpravo alebo vľavo od myčky. Po vyťažení ochranného ohradenia okolo sedimentačnej nádrže je možné pomocou stavebnej mechanizácie vyťažiť usadené nečistoty a neobmedziť…

Mobilný umývací box

Mobilný umývací box Mobilný umývací box – nosnosť 30ton – rozmer mycej plochy 3m x 7m – variabilné nastavenie tlaku vody medzi 5-9atm – pochôdzna lávka okolo mycej plochy – nájazdové rampy s úhlom 12° Ideálne riešenie pre požičovne malých a stredných stavebných mechanizácií, riešiace problém s mytím techniky po ich návrate zo stavby v…

Zapustená umývacia rampa (s položením len na zem)

Zapustená umývacia rampa (s položením len na zem) Charakteristika umývacej rampy: Umývacia rampa je dvojvalcová myčka zapustená v zemi a má kolesá poháňané hydromotorom. Myčka čistí jednu nápravu voza, blatníky a časť podvozku nákladného voza. Spôsob fungovania zariadenia: Činnosť myčky sa spúšťa automaticky nabehnutím náklaďáka na valce myčky. Kolesá nákladných automobilov sú po odbrzdení otáčané…