Prejazdová umývacia rampa

Charakteristika umývacej rampy:

Umývacia rampa (4m/6m) je automatická prejezdná roštová myčka s dĺžkou 6m. Nečistoty prepadávajúce roštom sú veľkým množstvom vody splachováné do železnej sedimentačnej nádrže umiestnené tesne vedľa myčky, vpravo alebo vľavo od myčky. Po vyťažení ochranného ohradenia okolo sedimentačnej nádrže je možné pomocou stavebnej mechanizácie vyťažiť usadené nečistoty a neobmedziť pritom prejazd a mytí voza. Voda v zariadení cirkuluje. Spôsob fungovania zariadenia: Po nájazde na rošt zopne vstupné optické čidlo. Po dobu zopnutia snímača, tj. podobu prejazdu vozidla myčkou, dochádza k mytiu pneumatík vozidla. Na výjazd daľšieho čidla zaznamená prejazd vozidla a po nastavenú dobu dobehu vypne automaticky čerpadlo. Funkcia čidiel (vstupná/výstupná) je možné otočiť a umožniť tak prejazd oboma smermi. Na pneumatiky je zo strany a z roštu smerováné veľké množstvo trysiek, ktorými prúdi celkom asi 5.000 litrov vody za minútu. Pre urýchlenie sedimentácie v prípade veľkého prevozu doporučujeme použití flokulantu (vločkovače), ktorý zabezpečí rýchle usadenie kalu v nádrži. Flokulant je možné dodávať manuálne alebo za pomoci dávkovacieho čerpadla.

Myciu rampu doporučujeme pre:

Mierné až stredné znečistenie a väčší prevoz vozidel.

Kapacita myčky:

Rýchlosť prejdenia myčkou a kvalitu očistenia kolies si určuje vodič (alebo obsluha) sám.

Príklady využitia myčky:

Výjazdy po spevnených komunikaciach, kde majú vozidlá možnosť vyklepať upchaté dvojmontáže. Nedoporučujeme preto pre silné znečištenie napr. 20cm upchaté dvojmontáže íľovitou zeminou. Najlepšie funguje na jemné a riedke blato, prach a stavebnú suť.

Spôsob inštalácie mycej rampy:

Rošt myčky sa usadzuje asi 0,5m do zeme na betonové panely alebo 30cm vysokú betónovú dosku. Usadzovacia nádrž sa zapúšťa asi 2,5m do zeme na vyrovnanú zhustnutú plochu, pozri nižšie. Doba montáže samotnej myčky, bez stavebnej prípravy, je asi 1-2 dni.

Technické parametre myčky:

Vonkajší rozmer (m):

8,0 m (d) x 6,2 m (š) x 3,7 m (v) pôdorys roštu vrátane sedimentačnej nádrže. Prepravná šírka: 2,9 m.

Celková hmotnosť:

cca 7.000 kg s nádržou
cca 5.000 kg samotná roštová časť

Prípustné zaťaženie:

nosnosť 15 ton na nápravu
max. rozchod kolies 2,7 m
max. šírka podvozku 3,0 m

Objem vody v nádrži:

cca 48 m3

Pripojenie vody:

1,5“- 2“ hadice s kohútikom. Doporučujeme usadiť i odbočkou („T“ kusom) pre hadicu s uzáverom pre prípadné ručné dočistenie iných častí vozidla

Mycí systém:

čerpadlo Grindex
výkon: 2 x 6,5 kW
množstvo vody: 2 x 2.500 l/min pri 1,8 bar

Počet trysiek:

Príkon:

400 V/ 50 Hz, cca 13 kW, prívod elektrickej energie káblom 5x25mm2 (odber 32A) + uzemnenie

Požiadavky pre stavenisko:

Stavebná príprava podľa pokynov zamestnanca KMB STAVEBNÍ SERVIS SK s.r.o., prívod vody a elektrickej energie. Doporučujeme vybudovať dostatočne dlhé nájazdové a odjazdové plochy k narovnániu vozidla, minimálne v dĺžke čistenej súpravy s vlekom. Nájazdová plocha by mala byť spevnená, nejlepšie panelová alebo akákoľvek iná so sklonom k myčke a výjazd z myčky už na čistú komunikáciu.

Ukládanie kalu:

Usadené kaly v sedimentačnej nádrži doporučujeme vyberať, akonáhle dosiahne ich výška v nádrži jedného metra. K vyberaniu j emožné využiť stavebnú techniku. V prípade väčšieho prevozu doporučujeme pridanie väčšieho množstva flokulantu pre zrýchlenie usadenia nečistôt.

Ekológia:

Princíp čištenia spočíva v nízkom tlaku a v obrovskom množstve vody. Prúdy vody sú smerované na pneumatiky, čím nedochádza k splachovaniu olejových nečistôt z podvozku a motora (tie by tam taktiež nemali byť). Všeobecne môžeme povedať, že odpadové kaly sa skladajú len zo zeminy na stavenisku. V prípade nadštandardne vysokých požadaviek zo strany životného prostredia je možné previesť posúdenie odpadu v akreditovanom laboratóriu. Toto je nutné vykonávať priamo zo vzorky kalu.

So žiadosťou o cenovú ponuku alebo o konzultáciu či sa jedná o vhodné zariadenie do Vašej prevádzky kontaktujte prosím: Viktor Zimčík, tel.: +421 915 757 806, mail: zimcik@kmbss.eu.

GALERIA PRODUKTU

DOPYT NA PRODUKT