Zapustená umývacia rampa (s položením len na zem)

Charakteristika umývacej rampy:

Umývacia rampa je dvojvalcová myčka zapustená v zemi a má kolesá poháňané hydromotorom. Myčka čistí jednu nápravu voza, blatníky a časť podvozku nákladného voza.

Spôsob fungovania zariadenia:

Činnosť myčky sa spúšťa automaticky nabehnutím náklaďáka na valce myčky. Kolesá nákladných automobilov sú po odbrzdení otáčané hydraulicky poháňanými valcami, zatiaľ čo striekajúca voda zo spodu a z boku vymýva nečistoty z kolies. Po umytí pneumatík vodič posunie ďaľšiu nápravu medzi valcom myčky a cyklus sa opakuje.

Vďaka hydromotora môže pri silnom znečištení auto vlastným pohonom pretáčať kolesá až do rýchlosti 40 km/h a využíť tak odstredivé síly k odstraneniu nečistôt v hlbokom profily a medzi dvojitými kolesami. Doba jedného cyklu čištení sa nastavuje na displeji od 10s do 90s.

Myčka, miesto silného tlaku vody, používá veľké množstvo vody (2500 litrov/min.), aby nedochádzalo k odstrekovaniu ropných látok. Použitá voda odteká späť do zariadenia, kde je za pomoci vločkovacieho prípravku oddelená špina od vody. Flokulant (vločkovač) je možné dodávať manuálne alebo za pomoci dávkovacieho čerpadla.

Protože voda v zariadení s integrovanou nádržou cirkuluje, je jej strata asi len 10-15 litrov na jedno auto. Spotreba vody výrazne ovlyvňuje kvalita stavebnej prípravy príjazdových/odjazdových plôch, po ktorých voda steká späť do myčky. Množstvo vody je automaticky doplňovaný cez plavák. Pevné a na dno myčky usadené nečistoty sú pomocou hrabľového dopravníka vynášané v priebehu umývania von, štandardne na pravú stranu myčky, do vyhĺbenej jamy, alebo do pripraveného kontajneru. Pri objednávke novej myčky si môžete zvoliť stranu pre vynášanie nečistôt dopravníkom.

Myciu rampu doporučujeme pre:

Stredné a silné znečistenie lepivou hlínou a íľom.

Kapacita myčky:

Maximálne 80-100 áut denne (za 10hod.) v závislosti na znečištenie.

Príklady využitia myčky:

Protože je dĺžka myčky len 1m, doporučujeme na priestorovo obmedzené výjazdy zo stavieb, medzidepónií, skládok a pod., po nezpevnených komunikáciach priamo zo stavebných jam, kde dochádza k upchávaniu dvojmontážou bahnom.

Spôsob inštalácie mycej rampy:

Tento typ myčky má dve možnosti inštalácie

1) typ s vlastnou integrovanou nádržou na 2,8m3 vody so spúšťaním asi 1,6m do zeme,

2) typ s veľkou sedimentačnou nádržou na 10m3-36m3 vody sa usadzuje asi 0,9m do země, sedimentačná nádrž sa tak usadzuje vedľa myčky asi 2,5m do zeme.

Doba montáže a demontáže samotnej myčky, bez stavebnej prípravy je podľa zvolenej varianty 5 až 12 hodin.

Technické parametre myčky:

Vonkajší rozmer (m): 1,1 d x 5,5 š x 2,5 v – celkové rozmery myčky upravené pre prepravu

Celková hmotnosť: cca 2900 Kg

Prípustné zaťaženie: 15 t na nápravu

max. šírka nápravy: 2,75 m

max. šírka podvozku: 3,00 m

min./max. rozvor náprav: 1100 / 1575 mm

Objem vody v nádrži: cca 2,8 m3

Pripojenie vody: 1,5″-2″ hadicí

umývací systém: čerpadlo Grindex alebo FlyGt

výkon: 6,5 kW

množstvo vody: 2.500 l/min pri 1,8 bar

Počet trysiek: cca 34 ks

Príkon: 380V AC/50 Hz (5Cx10mm2), 11 kW, predradené istenie 50A pasívne

Požiadavky pre stavenisko:

Prívod vody a elektrickej energie. Stavebnú prípravu staveniště Vám zašleme na požiadanie. Doporučujeme vybudovať dostatočne dlhé nájazdové a odjezdové plochy k narovnániu voza, minimálne v dĺžke čištenej súpravy s vlekom. Nájazdová plocha by mala byť spevnená, najlepšie panelová alebo akákoľvek iná a výjazd z myčky by už mal byť na čistú komunikáciu. Nedoporučujeme na nájezdové a odjazdové plochy použiť stavebný recyklát!

Ekológia:

Princíp čistenía spočívá v nízkom tlaku a v obrovskom množstve vody. Prúdy vody sú smerované na pneumatiky, čím nedochádza k splachovaniu olejových nečistôt z podvozku a motora (tie by tam taktiež nemali byť). Všeobecne môžeme povedať, že odpadové kaly sa skladajú len zo zeminy na stavenisku. V prípade nadštandardne vysokých požadaviek zo strany životného prostredia je možné previesť posúdenie odpadu v akreditovanom laboratóriu. Toto je nutné vykonávať priamo zo vzorky kalu.

Stavebná príprava podľa zvolenej varianty:

integrovaná sedimentačná nádrž (2,8m3 vody) s dopravníkom nečistôt pod myčkou

sedimentačná nádrž (10m3-36m3 vody) vedľa myčky v zemi (výber nečistôt stavebnej mechanizácie)

sedimentačná nádrž (10m3-36m3 vody) s dopravníkom vedľa myčky v zemi (automatický výnos nečistôt)

Požiadavky na obsluhu mycej rampy:

Pri odovzdaní a otestovaní zariadenia firma KMB STAVEBNÍ SERVIS SK s.r.o. vykoná bezplatné zaškolenie pracovníka, ktorý bude zodpovedný za prevádzku myčky. Zariadenie síce funguje v režime automat, ale je dôležité ho denne kontrolovať a pravidelne čistiť podľa pokynov v manuáli, predídete tým možným problémom.

So žiadosťou o cenovú ponuku alebo o konzultáciu či sa jedná o vhodné zariadenie do Vašej prevádzky kontaktujte prosím: Viktor Zimčík, tel.: +421 915 757 806, mail: zimcik@kmbss.eu.

GALERIA PRODUKTU

DOPYT NA PRODUKT